I have a dream

Auteur Marijke A. Deege

Gebeitelde woorden in een van de beroemdste toespraken ooit. De dromer werd vermoord, maar stierf daarmee zijn droom?

I have a dream

"Tell them about your dream, Martin.” riep Mahalia Jackson uit het publiek.

En hij vertelde, toen op 28 aug. 1963 bij het Lincoln monument in Washington D.C., zijn droom aan die zee van hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid.

Deze charismatische dominee werd vijf jaar na deze toespraak in Memphis vermoord, op 4 april 1968. Daags hiervoor - voorzag hij zijn dood? - haalde hij de woorden van Mozes aan: "Ik zie het Beloofde Land. Ik zal het misschien niet met jullie binnengaan, maar ik wil dat jullie vanavond weten dat wij als volk het Beloofde Land zullen bereiken.”

De dromer werd de volgende dag doodgeschoten, maar stierf daarmee zijn droom?

50 jaar na zijn dood hield zijn 9-jarige kleindochter een toespraak tijdens the march for our lives: "Ik heb een droom dat genoeg genoeg is. En dat dit een wereld zonder wapens wordt. Punt.”

Dromen is durven, is delen, is geloven, hopen en verwachten dat de liefde nooit voorbij zal gaan, dat wapens tot ploegscharen zullen worden omgesmeed en dat het vuur nooit zal doven.

Laatst, om precies te zijn op 19 mei 2018, luisterde een miljoenen publiek naar een toespraak van opnieuw een zwarte dominee, de Amerikaans Episcopaalse bisschop Michael Curry. De tv-camera’s stonden in de St. George’s chapel bij Windsor Castle gericht op het bruidspaar de Britse prins Harry en Meghan Markle.

Het werd daar die middag Pinksteren in het diepst van haar betekenis. Dit was inspiratie letterlijk inademing. Een levenwekkende kracht woei door de gotische gewelven van de kapel, blies het stof van de statige banieren van de kousenbandridders, die hoog boven de hoofden van de gasten de importantie van dit bedehuis onderstreepten. Er gebeurde in die kapel iets onvoorstelbaars. Wat is dit? zullen de distinquished guests hebben gedacht. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.

Harry en Meghan hadden een droom die zij wilden delen en zij durfden deze bevlogen bisschop te vragen hun huwelijk in te zegenen. Hij had ook wel wat te vertellen deze kleine priesterlijke man, de vonken spatten ervan af en wie oren had om te horen moest wel vanbinnen geraakt worden door de passie waarmee hij over Jezus en zijn alomvattende reddende liefde voor de mensheid sprak. Wie kon hier neutraal onder blijven?

"Wijlen Martin Luther King junior zei ooit: ‘We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg.’
Liefde heeft kracht. Onderschat die kracht niet. Liefde heeft kracht om te helpen en te genezen als niets anders dat kan. Liefde heeft kracht om je te verheffen en te bevrijden als niets anders dat kan. Er zit kracht in liefde, om ons te laten zien hoe we moeten leven.
Moge God jullie liefhebben, moge God jullie zegenen, en moge God ons allen vasthouden in die almachtige handen van liefde."

In onze psyche is een plaats waar dromen, verhalen, poëzie en kunst samenkomen. Liefde geeft daar de ruimte voor en zij geeft de kracht om je aan ideeën en dingen te wijden. In Liefde komt ons creatieve leven tot bloei, worden relaties zinvoller en dieper. Liefde is in staat ons hart te veranderen en ons een nieuwe manier van leven te geven. Liefde heft op en bevrijdt ons en geeft het leven betekenis. De Liefde waakt, weet, ziet en voorziet. Zij moedigt aan, dringt aan:
Doe het!
Ontsteek het vuur.

Deel je droom, vertel je verhaal, schrijf, zing, dans, weef een tapijt, plant een boom,
trommel of fluit, schilder of beeldhouw, bid, denk, voel, zoek en vind en zeg:

'I have a dream today.'

En als iemand aan je vraagt: ‘Weet je wel wat dit je gaat kosten?’
Dan antwoord je: ‘Ik weet dat het deeg, voordat het een brood mag heten, eerst moet worden gekneed, gerold, geslagen, geduwd, weer gerold en gevouwen om daarna de oven in te gaan. Zo ging het en zo gaat het en zo zal het blijven gaan. Wat het me kost? Veel dus, maar mijn droom, mijn leven is het waard.’