Achtergrond, visie en werkwijze

Over ons

Achtergrond, visie en werkwijze

Over ons

 

Van harte welkom

Veel kunstliefhebbers vonden de weg naar het atelier en de beeldentuin van onze galerie Unique Sculptures. Zij proefden de sfeer, ontdekten de grote collectie bronzen en hoorden het verhaal bij een beeld. Wanneer u op zoek bent naar een kunstwerk of met de gedachte speelt een beeld in opdracht te laten vervaardigen, weet u dan welkom om op afspraak in het atelier en de beeldentuin rond te kijken.

Kunst koop je met je hart

Ieder werk kwam tot stand doordat wij van binnen ‘geraakt’, bevlogen en bewogen waren door het onderwerp dat wij uitbeeldden. Elk beeld is een reflectie van kennis, kunde en emoties. Als het echter om de betekenis van het kunstwerk gaat, dan is dat de interactie van het beeld met de waarnemer. Wanneer het kunstwerk bij de beschouwer een snaar raakt van vreugde, verdriet, erotiek, angst of woede dan heeft het op dat moment de meerwaarde waar het de kunstenaar om te doen is.

“Beelden doen wat met mensen. Zij vertellen een verhaal. En verhalen kunnen mensen in beweging zetten.” – Marijke A. Deege

Kunstenaarsechtpaar

Liefde, kunst en passie waren dé rode draad in ons leven als kunstenaarsechtpaar. Aan dat harmonieuze, tierige en verrijkende leven maakte de dood van Marcus op 19 april 2003 een einde. In warme herinnering kijk ik terug op het leven waarvan wij samen zo intens genoten. Na zijn sterven ben ik alleen verdergegaan om mijn bevlogenheid en perspectief neer te leggen in beelden en boeken.

Anatomische zeggingskracht

De grote anatomische kennis van en liefde voor mens en dier was bij Marcus zijn werken ‘niet slechts’ een weerspiegeling van de zichtbare werkelijkheid. Voor hem was het anatomisch detail belangrijk om aan schoonheid nog meer uitdrukking te geven. Hij wist zijn beelden, zowel in brons als in steen, beweging mee te geven. Zijn diepe respect voor het leven vind je terug in de zeggingskracht van zijn beelden.

Prikkelende vragen

Met mijn werken wil ik de waarnemer prikkelen met vragen en met humor wil ik een lach uitlokken. Ik geef graag in een beeld een dieperliggende gedachte weer waarover de beschouwer kan nadenken en waarin hij zichzelf kan herkennen. Ritme en beweging hebben een belangrijke plaats in mijn werk, waarbij ambachtelijkheid, creativiteit en vrije expressie een innig verbond met elkaar aangaan.

Creatieve inspiratie

Marcus en ik verzonnen in onze kindertijd, onafhankelijk van elkaar, onbevangen van alles om vorm te geven aan onze fantasie. Marcus, altijd met klei bezig, probeerde beeldjes te maken van dat wat hem altijd is blijven inspireren: mensen, dieren en natuur. Vanuit mijn kinderziel gaf ik uitdrukking aan emoties van mens en dier en deed dat door middel van tekeningen, dans en spel. Later nam het boetseren de plaats van het tekenen bij mij in.

Virtuele draaischijf

Wanneer ik een inval krijg voor een beeld, speel ik een poosje met die gedachte, draai het wat heen en weer op mijn virtuele draaischijfje, schaaf er wat vanaf of doe er wat bij, maak vaak een schets in was of klei om mijn gedachten te ordenen, omhels uiteindelijk mijn idee of… ik verwerp het. Altijd wel ‘denk ik een beeld’.

Vakmanschap

Beeldhouwen is vakmanschap! Naast inspiratie als scheppende kracht zijn de beheersing van de techniek, kennis van de materialen en van de gereedschappen voor mij belangrijk. In het atelier en de beeldentuin vindt u werken in terracotta, steen, hout en brons. Deze materialen zijn persoonlijkheden die zich niet zomaar gewonnen geven. Elk materiaal heeft bijzondere eigenschappen en vraagt om een specifieke bewerking.

“Kunst is niet te leren, maar een kunstwerk is pas geslaagd als de kunstenaar zijn vak verstaat.” – Marcus Ravenswaaij

Marijke A. Deege

Beeldhouwer

Bij de opdrachten en in mijn vrije werk komen uiteenlopende onderwerpen voor, zowel in figuratieve als abstracte vorm. Ervaring, toewijding, doorzettingsvermogen en de beheersing van het basismateriaal zijn bepalend voor de kwaliteit van mijn beelden. Het werken aan een beeld daagt mij uit om nooit tevreden te zijn met middelmatigheid. Met het uiteindelijke resultaat wil ik mijzelf verrassen en de toeschouwer zal ervaren dat hoofd, hart en handen in mijn kunstwerken samengaan.

Meer over Marijke
Bekijk hier werk van Marijke dat te koop is

Algemene voorwaarden Unique sculptures

Marcus Ravenswaaij

Beeldhouwer

De kunstwerken van Marcus getuigen van zijn kennis en liefde voor het gebruikte materiaal. Zijn vakkennis was groot. Kunst en vakmanschap waren voor hem onlosmakelijk verbonden. Zonder vakmanschap was het voor hem geen kunst.

Meer over Marcus
Bekijk hier werk van Marcus dat te koop is

Algemene voorwaarden Unique sculptures

Klik hieronder op de foto’s voor een beknopt overzicht van ons oeuvre.

Klik hieronder op de overzichtskaart met onze werken in Nederland en in internationale privécollecties