Erfbelasting betaling met kunst

Auteur Marijke A. Deege

Als u kunst erft dan kan wellicht een deel van de erfbelasting betaald worden met een kunstvoorwerp.  Die voorwerpen komen vervolgens in het bezit van de overheid, die er voor zorgt  dat het in een Nederlands museum of bij een universitaire instelling komt. U dient hiervoor bij de belastingdienst wel een aanvraag in te dienen.

Welke kunstvoorwerpen komen hiervoor in aanmerking?

Dat kunnen zijn:  schilderijen, beeldhouwwerken, meubels, vazen, die van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn. Er zijn echter wel enige voorwaarden.

Het kunstvoorwerp staat op de lijst van beschermde voorwerpen. Die lijst heeft de Erfgoedinspectie en kunt u opvragen.

Ziet u het niet op die lijst staan en u meent dat het hier wel op thuis hoort dan gelden er enige criteria waar het kunstvoorwerp aan moet voldoen:

  • het voorwerp werd/wordt al regelmatig tentoongesteld
  • is een hoogtepunt in het oeuvre van een bekend kunstenaar
  • is belangrijk vanwege zijn herkomst
  • maakt deel uit van een waardevolle verzameling

Leuker kan de belastingdienst het niet voor u maken, toch?